วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 10:00 น. - 5:00 น. (วันเสาร์ 10:00 น.)

นพ. เทียนไชย ศิริเจริญแสง

นพ. เทียนไชย ศิริเจริญแสง

นพ. เทียนไชย ศิริเจริญแสง ใช้เวลา 13 ปีเป็นแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะอาวุโสที่โรงพยาบาลสมิติเวชกรุงเทพ

หลังจากเข้าเรียนที่โรงเรียนแพทย์ศิริราชและมหาวิทยาลัยมหิดล นพ.เทียนไชย เป็นศัลยแพทย์ผ่านกล้องขั้นสูงและเป็นศัลยแพทย์ส่องกล้องและระบบทางเดินปัสสาวะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสลายไขมันด้วยอัลตราซาวนด์ที่ได้รับการรับรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านวัย และเป็นสมาชิกของ American Urological Association