วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 10:00 น. - 5:00 น. (วันเสาร์ 10:00 น.)

พญ. ปรางค์ปรา ศรีสวัสดิ์

พญ. ปรางค์ปรา ศรีสวัสดิ์

คุณหมอแพตตี้ เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของทีม เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตร์จากโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.แพตตี้ทำงานอย่างกระตือรือร้น สาขาความงามและการต่อต้านวัยเน้นทั้งก่อนการฟื้นฟูและการฟื้นฟู

แพทย์ด้านความงามที่ได้รับการรับรองระดับสากล มุ่งรักษาเยาวชนและสุขภาพที่ดี พร้อมให้ความสนใจเป็นพิเศษในการทำให้คุณมั่นใจจากภายใน