นโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้วยคุณลักษณะที่อ่อนไหวของเว็บไซต์ เรามีพันธกิจในการนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องความวิตกกังวล นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอย่างยิ่ง ข้อความต่อไปนี้คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเวลา ขอให้คุณอ่านเนื้อหาทั้งหมดนี้โดยละเอียด

การอนุญาตเป็นนัยยะ

การใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องรวมถึงสินค้า/บริการถือว่าท่านรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเป็นนัยยะรวมถึงอนุญาตตามข้อกำหนดการบริการ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมและสมาชิกเว็บไซต์ของเราให้น้อยที่สุด โดยข้อมูลใดใดที่เรารวบรวมเพื่อการนำเสนอบริการที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ใช้ของเรา ข้อมูลนี้จะไม่สามารถระบุตัวตนได้และจะถูกรวบรวมโดยเว็บไซต์ทั้งหมดแบบรวมกัน อันประกอบด้วย “ข้อมูลอุปกรณ์ อาทิ มือถือหรือพีซี” ข้อมูลการวิเคราะห์ อาทิ ตำแหน่งที่ตั้งหรือบราวเซอร์ * ที่สามารถเข้าถึงได้โดยหน้าเว็บไซต์

นอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้เว็บไซต์ของเราได้ทุกเวลา การนำเสนอข้อมูลนี้เป็นไปตามความสมัครใจ เราอาจขอข้อมูลนี้ผ่านทางแบบฟอร์ม การสำรวจ แบบฟอร์มสมัครสินค้าและบริการของเราหรือวิธีการอื่นๆ

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้งานคุ้กกี้ (ดูนโยบาย “คุ้กกี้” ด้านล่าง) เพื่อรับประกันว่าการบริการของเราเป็นไปอย่างเหมาะสม

ข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อนำเสนอการบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ของเราหรือเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในวิธีการเพิ่มประสิทภาพสูงสุดของเว็บไซต์ ทั้งนี้ เราไม่ทำการจำหน่ายข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกหรือใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่นอกเหนือจากการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ข้อมูลทั้งหมดถือว่าเป็นความลับภายในสำนักงานของเราและเราใช้ความพยายามต่างๆในการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยและจะไม่ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆจากที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจากท่านในฐานะผู้ใช้

การรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ส่งต่อโดยผู้ใช้อาจได้รับการบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ผู้ใช้ของเรา โดยอาจรวมถึงข้อมูลวิเคราะห์หรือข้อมูลที่แบ่งปัน (อาทิ การกรอกแบบฟอร์ม)

อีเมลจดหมายข่าวสารจะไม่ถูกเก็บไว้ในระยะเวลามากกว่า 1 ปี

แอปพลิเคชั่นภายนอก

ในบางโอกาส เราอาจใช้แอปพลิเคชั่นภายนอกเพื่อปรับปรุงหรือนำเสนอการบริการบางอย่าง อาทิ ซอฟต์แวร์รวบรวมรายการอีเมล ซอฟต์แวร์ทดสอบ A/B Google Analytics และอื่นๆตามความต้องการ ข้อมูลที่แชร์จะถูกใช้เพื่อนำเสนอการบริการจริงเท่านั้นและเราไม่จำหน่ายหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลใดใดเพื่อสร้างรายได้

แอปพลิเคชั่นภายนอกเหล่านี้อาจต้องใช้คุ้กกี้และอาจรวบรวมข้อมูลผู้ใช้แต่ละรายโดยที่เราไม่ทราบ อย่างไรก็ตาม เราใช้ความพยายามทั้งหมดในการรับประกันว่าแอปพลิเคชั่นภายนอกมีอัตราความน่าเชื่อถือที่สูงรวมถึงการป้องกันข้อมูล แต่เราไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหายหรือรั่วไหลจากผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้

คุ้กกี้

ตามที่ได้อ้างถึงข้างต้น ในการใช้แอปพลิเคขั่นจากภายนอกหรือของบริษัท HE Clinic จำกัดเราอาจต้องใช้คุ้กกี้เพื่อนำเสนอการบริการที่แม่นยำหรือวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ คุ้กกี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ใช้สำหรับกระบวนการต่างๆที่รวมการทดสอบหน้าเพจและซอฟต์แวร์ใหม่ๆ การวิเคราะห์เว็บไซต์หรือการนำเสนอประสบการณ์ตามความต้องการให้แก่ผู้ใช้

เราไม่ใช้คุ้กกี้ในการรวบรวมหรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลในแบบตั้งใจให้แก่หน่วยงานภายนอก

เราใช้คุ้กกี้ในการรับประกันว่าส่วนต่างๆของการบริการของเราทำงานอย่างถูกต้อง

ผู้อ่านสามารถปิดคุ้กกี้ในบราวเซอร์ได้ทุกเวลาในการตั้งค่าบราวเซอร์ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจทำให้การทำงานบางอย่างขัดข้อง

ข้อมูลที่ท่านแบ่งปัน

ผู้ใช้จะได้รับโอกาสในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆกับบริษัท HE Clinic จำกัดรวมถึงสมาชิกพนักงงาน ถึงแม้ว่าเราไม่จำหน่ายข้อมูลของท่านหรือใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เราขอให้ท่านไม่ทำการแบ่งปันหรือนำเสนอข้อมูลใดใดที่ท่านไม่ต้องการให้พนักงานของเรารับ

การติดต่อทางจดหมายทั้งหมดกับบริษัท HE Clinic จำกัด จะได้รับการบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

หากท่านมีคำถาม ความเห็นหรือข้อสงสัยใดใด โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มติดต่อของเรา

ข้อกำหนดการบริการ

ตัวเลือกของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ สินค้าและบริการของเราจะเป็นไปตามข้อกำหนดการบริการต่อไปนี้และการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องของท่านถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้

การจำกัดความรับผิดทางกฎหมาย

HE He Clinics.com คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับความวิตกกังวล โรควิตกกังวล โรคตื่นตระหนกและโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ HE Clinics.com ไม่ถือว่ามีข้อมูลแทนความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือแสดงความรับผิดชอบต่อการอ้างข้อมูลต่างๆที่ได้แสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย การรักษาหรือความรับผิดทางกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ในการใช้งานเว็บไซต์ HE Clinics.com ถือว่าท่านยอมรับว่าเราไม่รับผิดทางกฎหมายต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหายหรืออันตรายใดใด (ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางจิตวิญญาณหรืออื่นๆ) อันเกิดจากข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยท่านยอมรับว่าบริษัท HE Clinic จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อข้อขัดข้อง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการอ้างสิทธิ์โดยเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่หรือผู้เผยแพร่ข้อมูลจากภายนอกรวมถึงตัวเลือกในการใช้ข้อมูลของคุณที่นำเสนอในรูปแบบต่างๆ (ข้อความ วิดีโอ รูปภาพหรืออื่นๆ) จะตกเป็นความรับผิดผลของการกระทำทางกฎหมาย ทางร่างกายและทางจิตใจของท่านแต่เพียงผู้เดียว
ท่านยอมรับว่าไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท HE Clinic จำกัด จะไม่รับผิดทางกฎหมายต่อท่าน ครอบครัวของท่านหรือบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับท่านตามการดำเนินการของท่านที่มีต่อข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้หรือสินค้าและบริการของเราหรือความเสียหายที่เกิดโดยอุบัติเหตุ เป็นผลที่ตามมาหรือที่คล้ายคลึงกัน

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้นำเสนอตามพื้นฐานตาม “ที่เป็น” ตามที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุด บริษัท HE Clinic จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย ความรับผิดทางกฎหมายหรือความเสียหายใดใดอันเกิดจากข้อขัดข้องหรือการละเว้นจากเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: “ความไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง” ความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องทางเทคนิค* ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิมพ์* การละเว้นข้อมูลทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ* ข้อมูลอื่นๆที่นำเสนอบนเว็บไซต์ HE Clinic.com
Clinics.com

บริษัท HE Clinic จำกัด ไม่ขออ้างว่าข้อมูลใดใดที่อยู่บนเว็บไซต์หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มีความถูกต้อง ทันท่วงที เป็นคำแนะนำหรือถูกต้อง เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดใดได้ทุกเวลาและถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหาใหม่หรือปรับปรุงเนื้อหา เราจะยังขอละเว้นจากความรับผิดทางกฎหมาย

ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์

ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ทั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้รวมถึงการวินิจฉัยโรค และเนื้อหาบน HE Clinic.com ไม่ถือว่าเป็นเนื้อหาที่มาแทนนักจิตวิทยาหรือแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรบ บริษัท HE Clinic ไม่รับผิดชอบทั้งที่แจ้งชัดเจนหรือเป็นนัยยะต่อการเลือกรักษาความวิตกกังวลของคุณ รวมถึงการเลือกนักบำบัด ศูนย์รักษา แพทย์หรือบุคคลากรอื่นๆในวงการแพทย์ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังไม่แนะนำให้คุณไม่สนใจหรือเปลี่ยนคำแนะนำในการรักษาจากแพทย์ นักบำบัดหรือผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ไม่เป็นการแนะนำหรือรับรองการรักษาใดใด รวมถึงการทดสอบ ความเห็น แนวความคิด ขั้นตอนวิธี สมุนไพร ยา รูปแบบการบำบัดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลต่างๆ HE Clinic.com ไม่ใช่สิ่งที่มาแทนความเห็นของแพทย์และไม่ขอรับผิดทางกฎหมายต่อคำแนะนำ ข้อเท็จจริง ข้อผิดพลาดหรือข้อมูลอื่นใดที่นำเสนอบนเว็บไซต์หรือเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกโดยบริษัท HE Clini cจำกัด

HE CLINICS.COMความรับผิดชอบในเนื้อหาของ HE CLINICS.COM

HE Clinics.com บริษัท HE Clinics.com ไม่ขอรับผิดต่อเนื้อหาใดใดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โดยผู้ใช้หรือโดยเว็บไซต์ใดใดที่เชื่อมโยงหรือแชร์เนื้อหาของ HE Clinics.com ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้รวมถึงลิงค์เข้าถึง ลิงค์ออก โพสต์แขกผู้เข้าชมและเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เป็นการนำเสนอตามความเชื่อของ HE Clinics.com หรือพนักงาน

ความเป็นส่วนตัว

บริษัท HE Clinic จำกัด ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่สุดในการรับประกันว่าข้อมูลใดใดหรือข้อมูลทั้งหมดที่แบ่งปันบนเว็บไซต์ HE Clinics.com จะเป็นข้อมูลที่คนอื่นๆไม่สามารถมองเห็น ใช้งานหรือถ่ายโอนได้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจากท่าน บริษัท HE Clinic จำกัด จะไม่ทำการแบ่งปัน ให้เช่าหรือจำหน่ายหรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลทั้งโดยสาธารณะหรือเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อมูลส่วนตัวและอีเมล ให้แก่บุคคลภายนอกยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท HE Clinic จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวใดใดที่ต้องการแชร์โดยผู้ใช้เอง และบริษัท HE Clinic จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวอันเกิดจากการแฮ็คข้อมูลหรือการมุ่งร้าย

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ HE Clinics.com เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะโดยบริษัท HE Clinic จำกัด นอกเหนือจากระบุไว้เป็นอื่น การใช้ข้อความนี้บนเว็บไซต์ใดใด รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อรูปแบบอื่นๆจะต้องอ้างถึง HE Clinics.com และจะต้องไม่รวมข้อความทั้งหมด การแปลงข้อความหรือความพยายามในการอ้างสิทธิ์ข้อความเป็นของตนเองไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ห้ามไม่มีให้มีการทำการตลาด เผยแพร่หรือจำหน่ายข้อมูลของเว็บไซต์ HE Clinics.com โดยเด็ดขาด การอ้างสิทธิ์ในข้อความนี้ว่าเป็นของท่านเองอาจส่งผลให้ตัวท่านเองหรือบริษัทของท่านต้องรับผิดตามศาลกฎหมายกำหนด การดาวน์โหลดหรือบันทึกข้อความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แต่ต้องอ้างถึง HE Clinic จำกัดโดยระบุการใช้งาน เว็บไซต์หรือที่มาของเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมโยงกับ He Clinics แต่ห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การศึกษาโดยเด็ดขาด

เว็บไซต์นี้อาจใช้รูปภาพหรือวิดีโอเช่นกัน โดยสิทธิ์ในสื่อเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิทธิ์เฉพาะของบริษัท HE Clinic จำกัดหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ การใช้งานสื่อนี้จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัท และ/หรือ เจ้าของลิขสิทธิ์

ระยะเวลาข้อกำหนด

บริษัท HE Clinic จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ทุกเวลาโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบ การปรับปรุงข้อมูลใดใดถือว่ามีผลในทันที การปรับปรุงข้อมูลข้อตกลงไม่เป็นการแทนการละเว้นสิทธิ์ทางกฎหมาย ทางอาญาหรือทางแพ่งของท่านตามผลของข้อมูลที่กำหนดโดยบริษัท HE Clinic จำกัด