ปรึกษาปัญหาทางเพศ

ปรึกษาปัญหาทางเพศ


ปรึกษาปัญหาทางเพศ ที่ He Clinic เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการพัฒนาประสิทธิภาพท่านชายแบบสมบูรณ์ของเรา โดยเราเชื่อว่าทุกคนสมควรใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขพร้อมกับมีสุขภาพทางจิตใจและร่างกายที่ดี ทั้งนี้ ร่างกายที่แข็งแรงต้องมาจากสุขภาพจิตที่ดี หากท่านต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการของเรา สามารถ ปรึกษาปัญหาทางเพศ ได้ที่ He Clinic

บริการที่รับปรึกษาปัญหาทางเพศ :

ความไม่มั่นใจในความสามารถทางเพศ 
ภาวะหลั่งเร็ว 
ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 

การสูญเสียความมั่นใจเนื่องจากสาเหตุทางจิตวิทยา อาทิ ความเครียดจากงานและความกระวนกระวาย ความกังวัลเกี่ยวกับความสามารถทางเพศ ปัญหาการสมรสหรือความสัมพันธ์ ความหดหู่ ความรู้สึกผิดและผลจากความเจ็บปวดทางเพศในอดีต

ความมั่นใจ คุณค่าในตัวเองและความพึงพอใจในตนเอง
ความสัมพันธ์ทางความรักที่ได้ผล
จัดการความเศร้าโศก ความสูญเสีย ความเสียใจและการเปลี่ยนแปลง
อาหาร โภชนาการและสุขภาพที่ดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์หลักของบริการ ปรึกษาปัญหาทางเพศ คือการส่งเสริมและสนับสนุนความปราถนาของลูกค้าให้มีความสุขมากที่สุดด้วยกระบวนการทางคลินิกและการฝึกฝนสุขภาพจิต

ค่าบริการอยู่ที่ 3,500 บาทต่อชั่วโมง