เกี่ยวกับนายแพทย์ชยุตม์ ฝูงทองเจริญ

ประวัติ

หลังจากที่สำเร็จการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณหมอชยุตม์ ได้ทำงานในตำแหน่งแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลรัฐ จากนั้นได้หันเหเข้าสู่เวซศาสตร์ความงามและผิวพรรณ ได้รับเข้าอบรมหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้คร่ำหวอดในวงการคลินิกความงามตลอดระยะเวลา 8 ปี มีประสบการณ์มากมายทั้งด้าน การดูเเลใบหน้า เลเซอร์ การปรับรูปหน้าโดยไม่ใช้การผ่าตัด ตลอดจนศัลยกรรมความงามบนใบหน้า อาทิ ศัลยกรรมจมูก การตัดปีกจมูก ศัลยกรรมคาง การผ่าตัดเปลือกตา การลดขนาดริมฝีปาก การลดไขมันกระพุ้งแก้มและการ เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย

ด้วยความมุ่งมั่นและจริยธรรมในการทำงานของคุณหมอที่มีความโดดเด่น ส่งผลให้คุณหมอได้รับการฝึกอบรมที่ปารีส โดยนายแพทย์ Richard Diacakis ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง HE Clinic

 

เกี่ยวกับนายแพทย์ Richard Diacakis

ประวัติ

นายแพทย์ Richard Diacakis คือหนึ่งในศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดีที่สุดในยุโรป คลินิกของท่านคือ Chirurgie Esthétique à Paris : Clinique Des Champs-elysées ท่านยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและมีวิสัยทัศน์ต่อ He Clinic 

นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนีซ Soussigne และทำคะแนนได้สูงสุดของชั้น ท่านสำเร็จการศึกษาสาขาจุลศัลยกรรมในปี 1997 รวมถึงด้านศัลยศาสตร์ทางมือ จากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปี 1998 จากสาขากายวิภาคศาสตร์และประกาศนียบัตรรับรองด้านการศัลยกรรมทั่วไปในปี 1999

ระหว่างการศึกษาคุณหมอได้ตระหนักว่าการศัลยกรรมตกแต่งนั้นนอกจากจะช่วยรักษาทางกายแล้วยังช่วยรักษาทางใจอีกด้วย การศัลยกรรมความงามในตอนนี้ของคุณหมอเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่สวยงามของคุณหมอ

 คุณหมอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าคลินิกประจำโรงพยาบาลปารีสเป็นระยะเวลาสองปี (1999-2000) และสำเร็จการศึกษาสาขาศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมความงามในปี 2000

ในปี 2001 คุณหมอได้เข้าร่วมงานกับคลินิกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในย่านชองเซลิเซ่ ในกรุงปารีส โดยรับหน้าที่ศัลยกรรมความงามเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีในปี และในปี 2011 คุณหมอตัดสินใจในการทุ่มเทให้กับสิ่งที่เรียกว่า “การศัลยกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี”และในปัจจุบันนี้คุณหมอกำลังนำเสนอคลินิก การใช้ชีวิตแบบองค์รวมแห่งใหม่ล่าสุดของกรุงเทพมหานคร HE Clinic คลินิกสำหรับท่านชาย